Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So
Người đứng đầu Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So là người luôn kiên...
Quá trình phát triển
Được thành lập năm 1996, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, DABACO đã bứt...