Sau 9 tháng Dabaco đạt lợi nhuận sau thuế 1.136 tỷ đồng

Ngày 01/10/2020, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam họp đánh giá kết quả SXKD Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020
✅ Quý III/2020, một lần nữa ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt bậc và trách nhiệm của người đứng đầu Tập đoàn và từng đơn vị, công ty trực thuộc, khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn và linh hoạt, thích ứng, làm chủ mọi tình huống, đưa công ty tiếp tục gặt hái thành công.
✅ Kết quả Quý III/2020 ước đạt như sau: Doanh thu: 3.565 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 386 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu đạt 11.757 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.136 tỷ đồng.
✅ Phát huy kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2020, Ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị: Phát động toàn Tập đoàn tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn (29/3/1996-29/3/2021). Trước mắt, Quý IV/2020 phấn đấu đạt kết quả tương đương Quý I/2020, đặt bản lề cho năm 2021 và các năm tiếp theo.