TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM 2020 DO FORBES VIỆT NAM BÌNH CHỌN

 

Theo Ban tổ chức Forbes Vietnam, cuộc bình chọn dựa trên kết quả 3 vòng sàng lọc khắt khe với các doanh nghiệp. Vòng sơ loại chọn ra các công ty có tình hình kinh doanh tốt, niêm yết ổn định trên sàn HOSE và HNX, quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu trên 500 tỷ đồng. Ở vòng tiếp theo, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí về tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuân/ vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA) hay các tiêu chí đo lường hoạt động, rủi ro riêng của nhóm ngân hàng như thu nhập lãi thuần/ tài sản sinh lãi (NIM), tỷ lệ trích lập dự phòng (RCC), tỷ lệ nợ xấu (NPL)…và tăng trưởng EPS giai đoạn 2015 – 2019.

Tiếp đó các công ty nằm trong danh sách cuối cùng được Forbes xem xét độc lập về mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm các tiêu chí về thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm nay, Forbes Việt Nam đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Tập đoàn Dabaco Việt Nam khi công ty tiếp tục có một năm tăng trưởng, lợi nhuận vươn lên cột mốc mới. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2020, Dabaco Group một lần nữa ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt bậc và trách nhiệm của người đứng đầu Tập đoàn và từng đơn vị, công ty trực thuộc, khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn và linh hoạt, thích ứng, làm chủ mọi tình huống, đưa công ty tiếp tục gặt hái thành công. Kết quả Quý 3/2020 ước đạt: Doanh thu: 3.565 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 386 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu đạt 11.757 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.136 tỷ đồng

Là một tập đoàn quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp - Thực phẩm tại Việt nam, Dabaco Group cam kết xây dựng hoạt động kinh doanh mạnh mẽ và bền vững theo hướng có trách nhiệm nhằm mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Đó cũng là ý nghĩa cao cả của lời hứa thương hiệu “Mang lại sự giàu sang cho người chăn nuôi – Sự phồn vinh cho đất nước” của Dabaco Group.