Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT DABACO

Địa chỉ

: Cụm CN Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại

: 0222.222.1888 

Fax

: 0222.222.1998

Email

: info@dabacooil.com.vn

Website

: http://dabacooil.com.vn/

 

Gửi thư cho chúng tôi:

Hãy nhập một tên!
Hãy cung cấp một email đúng!
Hãy điền nội dung bạn muốn gửi!