Thứ trưởng bộ nông nghiệp Hoa Kỳ tới thăm và làm việc tại Công ty TNHH Dầu thực vật DABACO
Phái đoàn Thương mại Nông nghiệp Mỹ do Thứ trưởng đặc trách các hoạt động...
Khánh thành Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco
Sáng 17/5/2019, Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức khánh thành Nhà máy ép dầu...