Tập thể CBCNV Dabaco Group tặng 1000 chiếc áo ấm cho các em học sinh nghèo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Trước đấy vào ngày 05/09/2020 cùng hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 trên cả nước. Tập thể CBCNV Dabaco Group cũng đã trao tặng 200 bộ sách giáo khoa lớp 1 cho huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang
Những hành động cụ thể và thiết thực đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của tập thể CBCNV toàn Tập đoàn trong việc duy trì và thực hiện tốt các chương trình công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.