Thành phố Bắc Ninh hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động thiết thực, giúp cán bộ và người dân thay đổi nhận thức, thói quen lựa chọn hàng hóa, ngày càng tin tưởng và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Gần 100% các sản phẩm quần áo bày bán tại siêu thị Dabaco thành phố Bắc Ninh là hàng Việt
Gần 100% các sản phẩm quần áo bày bán tại siêu thị Dabaco thành phố Bắc Ninh là hàng Việt.

 

   Thực hiện Cuộc vận động (CVÐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, thành phố Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo CVÐ, phân công nhiệm vụ cho các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, giải pháp thiết thực, phù hợp trong việc triển khai CVÐ, bảo đảm sát với chức năng nhiệm vụ cụ thể của ngành và phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính trị. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực hiện CVÐ tại các xã, phường. Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt đem lại thành công trong CVÐ, Ban chỉ đạo Thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương tổ chức phát động, tuyên truyền chủ trương của Ðảng, Nhà nước và ý nghĩa, mục đích của CVÐ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Thực hiện quán triệt đến từng đơn vị, địa phương về tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong triển khai, thực hiện CVÐ. Vận động, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân thực hiện CVÐ trong tiêu dùng cá nhân, coi đó như một hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thường xuyên lồng ghép tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải tin, bài, phóng sự về nội dung CVÐ; tuyên truyền tại khu dân cư gắn với CVÐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; treo băng rôn, phát tờ rơi, triển khai nội dung CVÐ qua các buổi họp khu dân cư của các đoàn thể…

   Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp (DN) khi triển khai các dự án, công trình… ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ nội địa có chất lượng để sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các ngành chức năng ưu tiên, tạo điều kiện cho DN địa phương vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến tới đăng ký thương hiệu cho sản phẩm; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhà sản xuất bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường…

   Với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, sau hơn 10 năm thực hiện CVÐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhiều cán bộ và người dân Thành phố thay đổi nhận thức về việc mua sắm, sử dụng hàng hoá do các DN trong nước sản xuất thay vì các mặt hàng ngoại nhập. Các cơ quan, đơn vị có chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam khi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị lắp đặt tại công sở... tạo cơ hội cho DN trong nước mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Các kênh phân phối ưu tiên phân phối hàng Việt không chỉ trong hệ thống siêu thị mà còn mở rộng đến các chợ truyền thống với tỷ lệ hàng Việt ngày càng nhiều, tiêu biểu như Siêu thị Dabaco, MediaMart, điện máy xanh, Himlam plaza, Vincom plaza… Ðặc biệt, năm 2018, Thành phố khai trương tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Trần Hưng Ðạo với nhiều thương hiệu Việt nổi tiếng được bày bán. Tại hội chợ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Bắc Ninh năm 2018, Thành phố đã lựa chọn một số sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu để quảng bá như: Bánh khoai, bánh ngũ sắc phường Thị Cầu; tranh ghép gỗ Khúc Xuyên….Thông qua hội chợ, các cơ sở sản xuất nhận được nhiều hợp đồng đặt hàng và được các tổ chức thương mại, hội chợ các tỉnh mời trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

   Thời gian tới, BCÐ CVÐ Thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện CVÐ dài hạn và theo từng năm với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu cạnh tranh, hội nhập trong tình hình mới. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện CVÐ… để CVÐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hình thành một nét văn hóa tiêu dùng tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt phát triển.

Tin Báo Bắc Ninh