TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

 

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp sản phẩm khô đậu nành, dầu nành thô, vỏ đậu nành, soya lecithin cho sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản phẩm dầu đậu nành tinh luyện cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Sứ mệnh: Là nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng 3F (Feed - Farm - Food) của Tập đoàn Dabaco, với vai trò là đơn vị chuyên cung cấp các nguyên liệu tươi, sạch từ chiết xuất hạt đậu nành chất lượng tốt cho sản xuất thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dầu thực vật cao cấp cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.